Marek Grác

Founder
ML/NLP enthusiast

SiriusBoard - spracovanie spätnej väzby od klientov

Náš projekt sa venuje spracovaniu textov väzby od klientov z rozličných zdrojov ako napr. recenzie z AppStore alebo komentáre na sociálnych sieťach. Tieto krátke texty dokážeme ručne značkovať, vytvoriť jazykové modely na automatické značkovanie a odreportovať. Primárne nás zaujíma práca s automatickým spracovaním jazyka (NLP) pre menšie jazyky. 

Ja, Marek, sa NLP venujem už roky a keď sa nevenujem tomuto projektu, tak učím Applied Machine Learning na Masarykovej univerzite. 
Like Comment